Baby Bottle Syndrome, Copyright 2006 Martin S. Spiller, D.M.D.