Children's Healthy Smile Project - Latest Images http://www.childrenssmileproject.org/gallery en-us Baby Bottle Syndrome, Copyright 2006 Martin S. Spiller, D.M.D. <img alt="Nursingbottlesyndrome3" src="https://dk-media.s3.amazonaws.com/AA/AC/childrenssmileproject-org/images/2777551/main/NursingBottleSyndrome3.jpg" /><br/><br/> Fri, 21 May 2010 07:50:41 -0500 http://www.childrenssmileproject.org/gallery/image/2777551 /https://dk-media.s3.amazonaws.com/AA/AC/childrenssmileproject-org/images/2777551/NursingBottleSyndrome3.jpg Severe Dental Disease in Children <img alt="006025c_severe_decay_in_teeth" src="https://dk-media.s3.amazonaws.com/AA/AC/childrenssmileproject-org/images/230592/main/006025c_Severe_Decay_in_teeth.jpg" /><br/><br/> Wed, 29 Oct 2008 14:17:28 -0500 http://www.childrenssmileproject.org/gallery/image/230592 /https://dk-media.s3.amazonaws.com/AA/AC/childrenssmileproject-org/images/230592/006025c_Severe_Decay_in_teeth.jpg Dental Disease in Children <img alt="Teeth-02" src="https://dk-media.s3.amazonaws.com/AA/AC/childrenssmileproject-org/images/230591/main/teeth-02.jpg" /><br/><br/> Wed, 29 Oct 2008 14:12:59 -0500 http://www.childrenssmileproject.org/gallery/image/230591 /https://dk-media.s3.amazonaws.com/AA/AC/childrenssmileproject-org/images/230591/teeth-02.jpg Baby Bottle Syndrome <img alt="Toothdecay2_bottle_and_pacificer" src="https://dk-media.s3.amazonaws.com/AA/AC/childrenssmileproject-org/images/230590/main/toothdecay2_bottle_and_pacificer.jpg" /><br/><br/> Wed, 29 Oct 2008 14:11:43 -0500 http://www.childrenssmileproject.org/gallery/image/230590 /https://dk-media.s3.amazonaws.com/AA/AC/childrenssmileproject-org/images/230590/toothdecay2_bottle_and_pacificer.jpg